Living Wage mango's uit Burkina Faso smaken naar Meer!

Al vele jaren doen wij zaken met Zongo Adama van Fruiteq uit Burkina Faso. Zijn zoete, sappige biologische mango's zijn niet alleen goed voor uw gezondheid, maar betekenen ook een inkomen voor 200 mensen in Burkina Faso. Koop deze heerlijke mango's, dan maakt u het voor Fruiteq mogelijk om een beter inkomen te bieden aan de werknemers op de velden en in het pakhuis. Onze Leefbaar Loon-analyse heeft duidelijk gemaakt dat het 10 cent per kilo mango's kost om de lokale lonen te verhogen tot het niveau van een Leefbaar Loon.

Burkina Faso is een ontwikkelingsland zonder kustlijn in Afrika, net onder de Sahara, met beperkte natuurlijke bronnen. De economie is er sterk afhankelijk van landbouw, waarbij bijna 80% van de beroepsbevolking in die sector werkt.

Fruiteq was de eerste mango-exporteur van Burkina Faso en begon hiermee in 2002. Directeur Adama Zongo is de drijvende kracht achter dit bedrijf. Fruiteq wil actief bijdragen aan de ontwikkeling van mensen in Burkina Faso. Banen zijn in Burkina Faso erg schaars en lokale mensen willen graag voor Fruiteq werken.

Het bedrijf heeft uitstekend werk gedaan door een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers te creëren. Samen met Eosta wil Fruiteq de sociale duurzaamheid nu naar een hoger plan brengen, door op weg te gaan naar Leefbaar Loon. 

 

Een grensverleggend rapport

Begin 2020 hebben wij de Leefbaar Loon-kloof bij Fruiteq in kaart gebracht. Daarbij hebben we data verzameld over elke categorie werknemers: landarbeiders, oogstmedewerkers, pakhuismedewerkers en kantoorpersoneel. U kunt het volledige evaluatierapport op deze pagina vinden: zie de link rechtsboven!

Samenvatting resulaten

In de afbeeldingen hieronder ziet u de resultaten samengevat. U kunt zien dat het huidige loonniveau boven het wettelijk Minimumloon en de armoedegrens ligt, zoals vastgesteld door de Wereldbank, maar meestal onder Living Wage. Boven de armoedegrens wordt een persoon in Burkina Faso geacht een laag middeninkomen te verdienen. In 2018 zat nog 38% van de bevolking onder de armoedegrens.

De Leefbaar Loon-kloof: 10 eurocent per kilo fruit

Hieronder kunt u zien hoe we de Leefbaar Loon-kloof hebben berekend. Om de kloof voor alle Fruiteq medewerkers te dichten is een bedrag van ongeveer € 82.000,- per jaar nodig. Nature & More’s handelsvolume in Fruiteq mango's is ongeveer 840.000 kilo in een goed seizoen. De Ware Kosten van de Leefbaar Loon-kloof per kg mango's bedragen dus 10 eurocent.

 

Hoe gaan we Leefbaar Loon bij Fruiteq in de praktijk realiseren?

De meeste werknemers van Fruiteq worden op dagelijkse basis ingehuurd en een groot deel van hen wordt niet direct ingehuurd maar via onderaannemers ofwel “pisteurs”. Dit is de standaard aanpak in de mangoteelt in Burkina Faso. De meeste werknemers werken alleen in deze sector tijdens het mangoseizoen dat enkele maanden duurt. We moeten daarom creatieve strategieën bedenken om Leefbaar Loon mogelijk te maken voor alle medewerkers. Het is belangrijk om ook inkomensbronnen buiten het mangoseizoen te stimuleren. Onderdeel van de strategie zal daarom zijn om de toegang tot micro-kredieten mogelijk te maken, zodat mensen hun eigen bedrijfjes kunnen ontwikkelen.

Laten we dit samen doen!

Eosta / Nature & More biedt haar klanten nu de mogelijkheid om Leefbaar Loon-inclusieve mango's te verkopen. De mango's zullen een premie hebben van 10 cent per kilo, dus de loonkloof die we hebben berekend. 

Aan het eind van het seizoen zal de totale ingezamelde premie ingezet worden bij Fruiteq om te investeren in lange-termijnvoordelen en een structurele verhoging van het loon voor de werknemers van Fruiteq met als doel een Leefbaar Loon.

We zullen elke jaar rapporteren over het geïnvesteerde bedrag, de voortgang en de inkomensstijging.

*De hoogte van een Leefbaar Loon is berekend met data van de Wage Indicator Foundation. We hebben het resultaat bijgesteld op basis van onze bevindingen en gesprekken met lokale partners en werknemers in Burkina Faso.

U bent hier

Awa Ouattara dankt u voor het kopen van Living Wage mango’s!

Awa Ouattar uit Burkina Faso (46) is één van de medewerkers van Zongo Adama. Zij zorgt voor een familie van 10 personen, die van haar afhankelijk zijn. Haar belangrijkste inkomen is het mango-oogstseizoen dat 12 weken duurt. Dan werkt ze in het pakhuis van Fruiteq waar ze de verse mango's sorteert voor export naar Europa. De rest van het jaar verkoopt ze drinkwater en waterijs op straat. Awa is daarom blij dat een groeiend aantal mensen in Europa bereid is om te betalen voor Living Wage Mango's. Het eerste geld dat in 2020 is opgehaald, is op verzoek van Awa en de andere werknemers gebruikt om een fonds op te richten dat gratis microkredieten aan hen verstrekt. We verwachten dat een Living Wage in de komende jaren volledig gerealiseerd worden voor alle werknemers. Bezoek Zongo Adama hier. Voor meer details van Awa’s verhaal, zie hier.

 

Maak kennis met Zongo Adama en Fruiteq: HIER! 

Download het rapport HIER.

We dichten de Leefbaar Loon-kloof

De prijs van mango's die zowel sociaal als ecologisch duurzaam zijn, is inclusief kosten om werknemer duurzaam te betalen: voor Leefbaar Loon is dat 10 cent per kilo mango' en 39 cent per doos mango's.

Het bepalen van Leefbaar Loon standaarden

De methodologie ontwikkeld door Anker & Anker is een zeer betrouwbare en gedegen methode om Leefbaar loon mee te bepalen. Deze berekeningen zijn echter nog niet voor alle landen en regio beschikbaar. De Nederlandse NGO IDH coördineert op dit moment een internationaal initiatief om verschillende rekenmethodes voor leefbaar loon te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid. Naarmate dit werk vordert, zullen we deze richtlijnen zoveel mogelijk in onze berekeningen integreren. Waar niet, dan vermelden wij dat. Op dit moment is dit voor het project in Burkina Faso nog niet het geval.