Living Wage avocado's

Onze Living Wage avocado’s uit Kenia zijn goed voor uw gezondheid, voor het milieu en voor de lokale arbeiders!

Anthony Ngugi uit Kenia is een van Eosta's belangrijkste avocadoleveranciers. Samen met een groep lokale boeren teelt, sorteert en verpakt hij biologische avocado's. Deze biologische avocado's zijn niet alleen goed voor je gezondheid, ze hebben ook veel andere voordelen. Ze worden geteeld in een agroforestry omgeving met voornamelijk regenwater: ze zijn dus veel milieuvriendelijker dan conventionele avocado's, het watergebruik per biologische avocado is dan ook 17,6 liter minder.

Als je deze avocado's koopt, ga je met ons mee op onze reis naar een beter inkomen voor de arbeiders die het fruit verpakken. Onze Leefbaar Loon evaluatie toont aan dat het slechts 2 eurocent per kg avocado's kost om de lonen te verhogen naar Leefbaar Loon niveau.

 

Eerste pilot in 2018

n 2018 voerde Eosta haar eerste Leefbaar Loon pilot uit in Kenia, in nauwe samenwerking met IDH en Hivos. Het doel van de pilot was om uit te zoeken of Leefbaar Loon gebruikt kan worden om sociale duurzaamheidsmetingen te verbeteren. De pilot heeft geleid tot een nieuwe Quick Assessment methode en heeft aangetoond dat een focus op Leefbare Lonen kan leiden tot betere verbindingen binnen de toeleveringsketen. U kunt hier meer lezen over de pilot. [link]

Inventarisatie in 2020

Om de Keniaanse avocado's als Leefbaar Loon te kunnen verkopen, is in het najaar van 2020 een inventarisatie gemaakt van de inkomens van de 83 werknemers van Anthony Ngugi en de levensstandaard in Kenia. Eosta volgde daarbij het protocol van de ontwikkelingsorganisatie IDH, die een berekeningsmethode heeft opgesteld. Er vond een controle van de berekening door een auditor plaats, wat een eerste stap is op weg naar Leefbaar Loon certificering. Een Keniaanse vertegenwoordiger van de internationale auditor Sedex voerde de inventarisatie uit. Formele certificering van Leefbaar Loon bestaat nog niet, maar dit is een belangrijke stap in die richting.

Toeslag per kilo avocado's: slechts 2 eurocent

Uit het onderzoek bleek dat een meerprijs van 2 eurocent per kilo avocado's nodig is om in een Leefbaar Loon te voorzien. Grote detailhandelaren in Scandinavië, Oostenrijk en Duitsland hebben belangstelling getoond.

U bent hier